Camel Up

(Steffen Bogen – ediciones MqO)

El joc de l’any 20014 a Alemanya (Spiel des Jahres) ha estat el Camel (C) Up. I no és d’estranyar, doncs és un joc que combina el càlcul matemàtic de probabilitats amb l’emoció de les curses i les apostes d’una forma brillant. A més, és un joc que funciona molt bé de dos a vuit jugadors (comprovat!).

El joc gira al voltant d’una cursa de camells. Els jugadors són apostadors. Guanya qui al final de la partida ha fet més diners amb les apostes.

Un dels elements més curiosos i divertits del joc és la piràmide de cartró que es fa servir per a llançar els daus. S’introdueixen els cinc daus corresponents a cada camell i, gràcies al seu disseny, quan un jugador decideix tirar, surt només un dels daus a l’atzar.

camellsEls camells van avançant en funció del número que surt al seu dau corresponent (hi ha un dau per a cada camell). El dau es va llençant des de l’interior de la piràmide, de tal manera que, en llançar un dau, no només descobrim quantes caselles avançarem, sinó també quin camell avançarà. A l’estil de la Cursa de tortugues, quan diversos camells són a la mateixa casella, es posen uns a sobre els altres, de manera que el qui està més amunt és el que va més avançat d’aquella casella i quan es mou un camell de sota, ho fa carregant tots els que té damunt seu. Per tant, l’ordre en que es tirin els daus serà cabdal pel desenvolupament de la cursa, ja que els camells que estan al capdamunt de la pila tenen més possibilitats d’avançar ràpidament.

La cursa es divideix per etapes. Una etapa s’acaba quan s’han tirat tots els daus una vegada i, per tant, tots els camells han fet els seus moviments. Aleshores, els jugadors fan el repartiment dels diners segons les apostes que han fet.

camelAl seu torn, cada jugador pot fer una d’aquestes quatre coses:

  1. Tirar un dau i moure, per tant, un camell.
  2. Posar una fitxa de piràmide al taulell, que farà avançar (si està per la cara de l’oasi) o retrocedir (si està per a la cara del miratge) aquells camells que hi caiguin, modificant així les possibilitats de la cursa.
  3. Apostar pel camell guanyador de l’etapa en joc.
  4. Apostar pel guanyador o pel perdedor de la cursa.

Quan un camell traspassa la línia de meta, la partida s’acaba. Aleshores es fa el repartiment de la darrera etapa i el premi per aquells que han encertat el guanyador i el perdedor de la cursa sencera.

Tot i que és un joc molt fàcil d’aprendre, té una profunditat inesperada, doncs el càlcul de probabilitats es fa difícil degut al gran nombre de coses que poden passar: quin camell mourà abans, quin número sortirà, si caurà o no en una fitxa de desert, quins camells són a sobre dels altres, etc.

En definitiva, es tracta d’un boníssim joc, apte a partir de 8 anys, i que tant pot servir per a jugar en parella com per a fer una ‘festa’ de vuit jugadors.